PRESENTACIÓ

 

"Fer el correcte i fer-ho correctament" és responsabilitat de tots. És cert que, a vegades, la "qualitat" és una cosa poc tangible i difícil de definir però, si està present, "se sent" i "es percep".

Les persones que formen part de la Comissió de Qualitat són professionals que inverteixen esforços i temps de manera voluntària, per a tractar de millorar dia a dia la nostra forma de treball.

El nostre principal objectiu és superar les expectatives de pacients i familiars i aconseguir que la qualitat i la seua avaluació siguen vistes com una responsabilitat professional per tots els membres de l'Organització.

També volem desenvolupar sentit de pertinença i aconseguir el creixement de les persones que, sense cap dubte, són el principal actiu de les Organitzacions.

Partint d'aquestes premisses, volem oferir l'experiència i capacitat dels nostres professionals, el seu compromís i mètodes de treball, per a proporcionar una Atenció Sanitària Integral i millorar de manera contínua tant en la Qualitat del servei com en la Seguretat del Pacient.

 

Enllaços a: