GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

 

PROFESIONALS

1 JEFE DE GRUP

1 ADMINISTRATIU

1 AUX. ADMINISTRATIU

 

OFERTA NO ASSISTENCIAL:

  • Control del pressupost de gasto.
  • Registre i tramitació de les facturas dels proveïdors.
  • Facturació a tercers.
  • Gestió de procediments ordinaris.
  • Cálculs d' interesos de demora.
  • Control i seguiment del SIE.

 

ALTRES DADES D'INTERÉS

  • Telèfon del servei de Contabilitat: 962 93 12 19
  • Atenció als proveïdors a través del següent correu electrònic: contabilidad_hmoliner@gva.es