CARTERA DE SERVEIS

 

SERVEIS CLÍNICS

 • Servei de Medicina Interna
  • Convalescència i Llarga Estada
  • Cuidats Pal·liatius
  • Dany Cerebral
  • Pneumologia - TDO
  • Psicologia Clínica
  • Rehabilitació:
   • Fisioterápia
   • Logopèdia
   • Teràpia Ocupacional

 

SERVEIS CENTRALS

 

GESTIÓ I SERVEIS

 

EXTRAHOSPITALARIS

 • Cafeteria
 • Musicoteràpia
 • Perruqueria
 • Podologia
 • Voluntariat