LEGISLACIÓ COMITÉ BIOÉTICA

 

Comité Bioètica Asistencial - Legislació

La legislació de referència es pot consultar en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: https://www.san.gva.es/ca/web/bioetica/normativa

 

Els CBA, en la Comunitat Valenciana, es regeixen per les següents dues normes:

  • DECRET 130/2016, de 7 d'octubre, del Consell, pel qual es crea i regula el Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana i es creen els comités de bioètica assistencial dels departaments de salut com a òrgans garants dels drets de persones usuàries i pacients del Sistema Valencià de Salut.

  • ORDRE 8/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regulen els comités de bioètica assistencial en l'àmbit dels departaments de salut.