Comissió d'Atenció i Cures de la Deterioració de la Integritat

 

Què és

És una comissió d'Atenció i cures en la Prevenció de la Deterioració de la integritat Cutània en els Pacients de risc i la continuïtat dels pacients ingressats amb úlceres extrahospitalàries.

Objectiu

L'objectiu és el d'oferir als pacients una atenció sanitària de màxima qualitat, així com fomentar la reducció de la variabilitat de la pràctica clínica i assistencial.

Problemes a tractar

Les úlceres per pressió són un problema de salut que es pot presentar en les persones en l'àmbit domiciliari i en les institucions sanitàries.

Són també les responsables d'agreujar el pronòstic de la malaltia, per això poden disminuir l'esperança  de vida i deteriorar la qualitat de vida de les persones que les pateixen i també dels seus cuidadors.

Les UPP suposen un problema de salut que han mancat d'interés per als professionals i han estat assumides com a situacions normals i irremeiables per la societat, condició que en el seu moment van afavorir un estat d'ensopiment en el desenvolupament d'estudis o investigacions en este camp.
La freqüència i intensitat de les UPP depenen, en gran manera, de la magnitud, duració i direcció de les forces de pressió, a més d'altres factors relacionats amb la persona i l'ambient o microclima.

 

MEMBRES ACTIUS  
ALMUDENA JIMENEZ ANA I. COLL
AINHOA LAGE Mª JOSE MOYA
ESTHER ALCALÁ MARIA MOYA
AMPARO MARTINEZ FRANCISCO GADEA
Mª DOLORES NEBOT AMPARO TORTAJADA
HERMINIA SANCHIS MARTA RAMOS
BEATRIZ CASTILLEJOS JOSE LUIS MORILLAS
ADORACIÓN PARDO    BEATRIZ FELIPE
LAURA BALDRES CONSUELO PASTOR
CRISTINA GAGO Mª JOSE ALIAGA
ROSA ORERO CARMEN VILLANUEVA
Mª JOSE BENEDITO CRISTINA BAIDE
MAR FERRANDO Mª JOSE MERINO