SAIP

 

DESCRIPCIÓ

El SAIP és la unitat funcional responsable d'atendre i informar els ciutadans que utilitzen el sistema sanitari públic i tramitar els suggeriments, queixes o agraïments que els ciutadans puguen realitzar.

Col·labora amb la Direcció de Centre  i la DG. de Qualitat i Atenció al Pacient de les  iniciatives que es promoguen a fi d'augmentar la satisfacció i la qualitat de l'atenció que reben.

 

FUNCIONS SAIP

 • Atendre la demanda d'informació sol·licitada pel pacient i els seus familiars des del moment del seu ingrés (Pla d'Acolliment), vetlant pel compliment dels seus drets i obligacions.
 • Pla d'acolliment de pacients i familiars
 • Registrar i gestionar els documents de Voluntats Anticipades.
 • Facilitar la participació del pacient a través de la tramitació d'agraïments, suggeriments i queixes relacionades amb l'ús de les instal·lacions o relacions assistencials, captant les necessitats i inquietuds dels pacients  canalitzant-la cap als òrgans directius.
 • Elevar al Comité de Bioètica Assistencial de l'hospital, del qual formem part, les consultes que vosté ens formule.
 • Gestionar els préstecs i devolucions de llibres de la biblioteca destinada  als pacients.
 • Col·laborar en la realització d'Enquestes d'Opinió al Pacient pròpia del servei i de la resta de l'hospital.

 

CONTACTE SAIP

Horari d'Atenció directa al públic:

Dies laborables de 09 a 14h

Vesprades, nits, festius i caps de setmana consultar al supervisor de guàrdia

Telèfon de contacte: 962931223

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 • Accés suggeriments, queixes i agraïments. ací
 • Accés a la guia de les voluntats anticipades. ací
 • Accés a drets i obligacions dels pacients ací
 • Accés a informació sobre consentiment informat. ací
 • Accés a informació sobre lliure elecció en atenció primària i especialitzada.ací
 • Accés a decret de segona opinió mèdica.ací