PLÀ DE FORMACIÓ

 

En elaboració nou Pla de Formació.

Un pla de formació és un conjunt d'activitats, el propòsit de les quals és millorar el rendiment present o futur del capital humà de l'organització, augmentant la seua capacitat mitjançant la millora dels seus coneixements. Aquest pla ha de donar resposta a les necessitats de l'hospital i els seus professionals.

L'hospital Doctor Moliner col·labora des de fa molts anys en la formació pregrau i postgrau de diferents professionals com ara infermers, llicenciats en medicina i psicologia, especialistes en formació i tota la resta dels seus treballadors. En els darrers anys hem fet un important esforç en elaborar i desenvolupar un pla de qualitat del centre i pel que fa a la vessant formativa, aquest esforç ha estat adreçat a conèixer les necessitats de l'hospital i les expectatives dels seus treballadors. Una bona mostra d'això han estat les enquestes fetes a sol·licitud de l'escola valenciana de estudis per a la salut (EVES) que conclouen en la planificació de cursos de formació del nostre centre per als propers quatre anys. Ara ens proposem oferir un pla de formació com una eina útil per tothom, tant pels treballadors del centre com aquells que vulguen conèixer-lo, on puguen trobar la planificació de l'oferta formativa en el present i a mig termini. Des de la comissió de docència os encoratgem a participar activament tant en les activitats oferides (cursos, conferències, sessions clíniques...) com i especialment aportantnos idees i iniciatives que ens ajuden a planificar nous continguts pels propers anys.

 

Rebeu una cordial salutació.

 

Signat: Dr. Carlos Chazarra Talens.

President de la comissió de docencia