NORMES D'ACCÉS A L'HOSPITAL

 

Aquestes són les noves normes d'accés a l'Hospital Doctor Moliner.