MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

 

MISSIÓ

Som un Hospital de Crònics (Mitjana i Llarga Estada) l'objectiu fonamental de la qual és proporcionar una Atenció Sanitària Integral i aconseguir el benestar del pacient i el dels seus afins, disminuint l'impacte de la malaltia i augmentant la seua autonomia, mitjançant un servei de qualitat, humà, professional i ètic.

 

VISIÓ

Volem ser reconeguts com un hospital HACLE excel·lent i innovador, identificat per pacients, familiars i professionals com un dels millors de la seua categoria.

 

VALORS

Els nostres valors són:

  • Les persones.
  • La humanització en l'assistència.
  • El respecte i l'escolta activa de tots aquells que la necessiten.
  • La investigació i la formació contínua com a pilar bàsic per a aconseguir la millora.
  • La cerca de la superació dia a dia, tant en la qualitat del servei com en la seguretat del pacient.
  • El compromís i l'ètica professional i institucional.
  • La Medicina basada en l'Evidència.
  • El treball en equip multidisciplinari.
  • L'entorn natural del centre com a fet diferencial.
  • El compromís social i mediambiental.