RECURSOS HUMANS

 

CATEGORIA PROFESSIONAL TOTAL PERSONAL
CATEGORIA PROFESSIONAL: SANITARI TOTAL PERSONAL: 26
CATEGORIA PROFESSIONAL: CAP DE SECCIÓ CLÍNIC TOTAL PERSONAL: 1
CATEGORIA PROFESSIONAL: FACULTATIU TOTAL PERSONAL: 22
CATEGORIA PROFESSIONAL: FARMACÈUTICS TOTAL PERSONAL: 2
CATEGORIA PROFESSIONAL: ALTRES TITULATS SUPERIORS TOTAL PERSONAL: 1
CATEGORIA PROFESSIONAL: SANITARI NO FACULTATIU TOTAL PERSONAL: 188
CATEGORIA PROFESSIONAL: INFERMERS/ES TOTAL PERSONAL: 79
CATEGORIA PROFESSIONAL: FISIOTERAPEUTES TOTAL PERSONAL: 9
CATEGORIA PROFESSIONAL: TERAPEUTES OCUPACIONALS TOTAL PERSONAL: 2
CATEGORIA PROFESSIONAL: LOGOPEDES TOTAL PERSONAL: 2
CATEGORIA PROFESSIONAL: TÈCNICS TOTAL PERSONAL: 4
CATEGORIA PROFESSIONAL: AUXILIAR DE FARMÀCIA TOTAL PERSONAL: 1
CATEGORIA PROFESSIONAL: AUXILIARS D'INFERMERIA TOTAL PERSONAL: 91
CATEGORIA PROFESSIONAL: NO SANITARI TOTAL PERSONAL: 100
CATEGORIA PROFESSIONAL: TREBALLADORS SOCIALS TOTAL PERSONAL: 3
CATEGORIA PROFESSIONAL: INFORMÀTICS 5
CATEGORIA PROFESSIONAL: PERSONAL D'OFICI TOTAL PERSONAL: 9
CATEGORIA PROFESSIONAL: ADMINISTRATIU (ADM. + A. ADM.) TOTAL PERSONAL: 20
CATEGORIA PROFESSIONAL: ALTRES (INCLOU ZELADORS) TOTAL PERSONAL: 65
CATEGORIA PROFESSIONAL: EQUIP DIRECTIU TOTAL PERSONAL: 3
CATEGORIA PROFESSIONAL: DIRECCIÓ CENTRE TOTAL PERSONAL: 1
CATEGORIA PROFESSIONAL: DIRECCIÓ INFERMERIA TOTAL PERSONAL: 1
CATEGORIA PROFESSIONAL: DIRECCIÓ ECONÒMICA TOTAL PERSONAL: 1
CATEGORIA PROFESSIONAL: TOTAL TOTAL PERSONAL: 317