HISTÒRIA DE L'HOSPITAL

 

L'Hospital Dr Moliner va ser fundat en 1899 pel Dr. Francisco Moliner, catedràtic de Patologia i Clínica Mèdica de la Universitat de València, sota la protecció de la reina Mª Cristina i del seu fill Alfons XIII. El sanatori de Porta *Coeli va nàixer com una institució de beneficència, especialitzada en el tractament de malalties respiratòries, especialment TBC, en les classes més humils. Es va inaugurar el 15 de Juliol de 1899 en les dependències de l'antiga Cartoixa, amb una capacitat de 46 llits.

L'actual Hospital Dr. Moliner va ser construït a la fi dels anys 30 del segle passat, amb dependència administrativa de la AISNA (Administració Institucional de la Sanitat Nacional), amb objectiu assistencial de tractament de les Malalties del Tòrax.

En 1987 l'Hospital Dr Moliner va ser adscrit a l'INSALUD (Institut Nacional de la Salut).

El Decret 122/1988, de 29 de juliol, del Govern Valencià, va definir i va estructurar l'Assistència Especialitzada a la Comunitat Valenciana, ordenant l'atenció especialitzada en Districtes Sanitaris. A partir d'aquest Decret, l'Hospital Dr Moliner es va integrar en la xarxa pública dels Hospitals del Servei Valencià de Salut (SVS) com a Hospital amb Serveis o Unitats d'Assistència a pacients crònics de Mitjana i Llarga Estada.

Amb el Decret 174/1992, de 26 d'octubre, del Govern Valencià, es va aprovar el Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament de l'Atenció Especialitzada del SVS, i es va aprofundir en el model organitzatiu, creant els equips de direcció d'atenció especialitzada. A partir d'aquest Decret, l'Hospital Dr Moliner va passar a dependre de la Direcció de l'Àrea 5.

En 1995, la Conselleria de Sanitat i Consum, amb l'Ordre de 30 de març, va crear el Programa especial d'Atenció Sanitària a Pacients Ancians, a Pacients amb malalties de Llarga Evolució i a Pacients en situació Terminal (PALET), del qual va formar part el nostre centre i que va ser l'embrió de l'actual Unitat de Cures Pal·liatives Oncològiques, que és Unitat de referència de la Comunitat Valenciana.

Posteriorment, l'Ordre de 13 d'octubre de 1997 de la Conselleria de Sanitat va definir els objectius assistencials, de gestió i l'estructura dels hospitals d'assistència a crònics i de llarga estada. Amb aquesta norma es va donar un important impuls al desenvolupament del programa PALET i es va avançar en l'autonomia de la seua gestió.

La Llei d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, (llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat), va definir el model organitzatiu de la Sanitat i va crear l'Agència Valenciana de Salut. Aquesta entitat duia a terme la gestió i administració del sistema valencià de salut i de la prestació sanitària. A partir d'aqueix moment l'Hospital Dr. Moliner va passar a formar part de l'Agència Valenciana de Salut.

Des d'octubre de 2013 l'Agència Valenciana de Salut se suprimeix, com a mesura de simplificació, passant els treballadors a dependre directament de la Conselleria de Sanitat.