Unitat Documentació Clínica i Admissió

 

La unitat de Documentació Clínica i Admissió (UDCA) és un servei central adscrit i dependent de direcció mèdica.

És responsable de gestionar les àrees d'admissió per a hospitalització de pacients procedents dels Hospitals d'aguts, així com totes les necessitats que es generen en aquest ingrés i precisen d'intervenció extrahospitalaria.

Programa i gestiona les consultes Externes i la citació de Radiologia Externa.

El servei s'ha anat adaptant i col·laborant en la implementació de les noves eines informàtiques destinades en general a la desaparició progressiva del paper per a aconseguir un millor maneig de la Història Clínica Informatitzada amb la consegüent millora en l'organització i maneig de l'Arxiu de HHCC.