COMITÉ DE BIOÈTICA

 

Què és el Comité de Bioètica Assistencial (CBA)?

El comités de bioètica assistencial en l'àmbit dels departaments de salut es configuren com a òrgans interdisciplinaris de caràcter assessor i consultiu, al servei de professionals, de persones usuàries i de les institucions sanitàries.

El funcionament del Comité de Bioètica Assistencial (CBA) està regulat per un Reglament de Règim Intern, elaborat pel propi Comité i aprovat pel Comité de Bioètica de la Comunitat Valenciana (CBCV).