COMISIÓ DE DOCÈNCIA

 

L'Hospital Doctor Moliner compta amb una Àrea de Docència, en la qual s'integra, l'aula de docència, l'aula de sessions (en el qual es realitzen les sessions diàries de Medicina Interna) i la sala d'actes, on s'imparteixen setmanalment les sessions clíniques generals, L'objectiu general de la Comissió és l'elaboració d'un pla de formació, que es dirigisca a tots els professionals del Centre, procurant l'actualització permanent per a aconseguir l'òptim acompliment de les funcions i la promoció professional, amb el suport de la Direcció de l'Hospital.

 

Correu de contacte: docencia_hmoliner@gva.es