Hospital


 

L'Hospital Doctor Moliner és un Hospital d'Atenció a Crònics i de Llarga Estada.

Atenem pacients que precisen d'un període d'hospitalització més llarg per a:

 • Una recuperació el més completa possiblei completar el tractament que ha estat portant de: insuficiència cardíaca o respiratòria, pneumònia, úlceres, ...
 • El tractament rehabilitador d'algunes malalties o situacions especials (ictus, fractures, encamaments, etc.)
 • Rebre atenció pal.liativa quan el precise.

És a dir: Assistim a persones amb malaltia crònica, amb especial atenció a la dependència en tots els seus aspectes, a les persones majors i a les necessitats d'atenció pal·liativa.

Els nostres professionals avaluaran quin tipus d'assistència mèdica i de cures són els més apropiats a cada moment per a vosté.

 

Som un hospital que:

 • Ofereix una atenció per especialistes de la màxima qualitat i que posa a les persones com a element principal del seu treball: tant al malalt, com als seus familiars.
 • Considera el suport als familiars i cuidadorsuna necessitat primordial per a aconseguir la major autonomia i independència dels malalts
 • Integra el treball en equip interdisciplinari(tots els professionals que estan participant en les seues cures) com a resposta a les necessitats dels  malalts i les seues famílies. Tindrem una visió global dels seus problemes per a posar-li en la millor situació de salut possible.
 • Atén les demandes socials: La nostra atenció no és només de la seua malaltia sinó també de les necessitats en el domicili i intentarem cobrir o orientar les mateixes durant el seu ingrés.
 • Respecta l'entorn medioambiental. Quan es trobe en el nostre centre entendrà que l'entorn i la naturalesa són per a nosaltres part fonamental de la seua recuperació
 • Construïm un projecte d'hospital de crònics, en contínua evolució, concorde a les necessitats actuals i pensant en les futures.
 • Som centre de referència de dany cerebral de la província de València, de Pal·liatius i de Tractament Directament Observat de TBC (TDO) i multiresistències de la Comunitat Valenciana.
 • Satisfem les expectatives en rehabilitació dels nostres pacients, també com un projecte, actualment consolidat.