UNITAT DE NUTRICIÓ CLÍNICA I DIETÈTICA

 

DESCRIPCIÓ

Entre les causes de desnutrició hospitalària s'inclouen la desnutrició primària associada a les condicions socioeconòmiques precàries, i la secundària, a malalties. Cal ressaltar  la desnutrició terciària, ocasionada per la deficiència en el tractament nutricional del pacient hospitalitzat i, en alguna mesura, per la falta de consciència de la importància de la teràpia nutricional com a part del tractament integral del malalt per l'equip professional de salut. És en aquest àmbit on sorgeix la necessitat d'establir unes cures en nutrició en tant en quant els pacients desnodrits tenen major *morbi-mortalitat i temps d'estada hospitalària. Creiem doncs que tots els pacients s'haurien de beneficiar amb un programa de detecció de manques nutricionals i de la seua solució a l'hospital. Aquesta pràctica contribuirà, sense dubtes, a reduir al mínim els riscos de complicacions, escurçar el temps d'internació i disminuir el cost hospitalari.

 

HISTÒRIA DE LA UNITAT

Davant aquesta necessitat i el benefici que suposa per al pacient es crea la unitat de nutrició del nostre hospital fa més de 20 anys.

Des de llavors es realitzen valoracions  nutricionals detectant-se  i realitzant intervencions i seguiments en  manques nutricionals. També realitzem el control dietètic a aquells  pacients amb obesitat.  

 

PROFESSIONALES DE LA UNITAT

  • Especialista en Medicina Interna.
  • Infermeria nutrició.

 

OFERTA ASSISTENCIAL

S'atenen a tots els pacients  en risc de desnutrició bé per la patologia que presenten al seu ingrés o bé pel mateix derivat de la seua estada a l'hospital.

 

ALTRES DADES A DESTACAR

  • Mitjà de contacte a través del telèfon de l'Hospital, extensió 454129.