Medicina Preventiva

 

PRESENTACIÓ 

El Servei de M. Preventiva i Salut Pública és un servei central, dependent de la direcció de l'Hospital, de referència per als serveis clínics. A més, és un servei de suport als òrgans de gestió de l'Hospital i els organismes encarregats de la Salut Pública.

La seua comesa se centra en promoure i desenvolupar en l'àmbit sanitari funcions relacionades amb la higiene, la qualitat i seguretat assistencial, la prevenció de patologia infecciosa per vacunació i  associada a l'assistència sanitària, la protecció enfront del risc biològic, l'educació sanitària i l'epidemiologia clínica.

Són l'òrgan d'assistència tècnica i assessorament de l'Hospital en les matèries anteriorment citades.

 

HISTÒRIA DE LA UNITAT

L'INSALUD a través de la circular C3/1980, va donar cos definitiu a les unitats d'Higiene i Medicina Preventiva als hospitals, ja que va definir les seues funcions principals i la seua situació i dependència en l'àmbit hospitalari.

La cartera dels serveis de Medicina Preventiva hospitalaris va ser aprovada per consens entre la Societat Valenciana de Medicina Preventiva i Salut Pública i la Direcció General de Salut Pública el 18 de febrer 2003.

 

PROFESSIONALS DE LA UNITAT

  • Una especialista en M. Preventiva i Salut Pública
  • Una infermera

 

OFERTA ASSISTENCIAL

La cartera de serveis de M. Preventiva s'adapta a la demanda i necessitats de cada Departament o hospital.

A l'Hospital Dr. Moliner l'oferta sanitària es concreta en:

  • Vigilància, prevenció i control de la infecció associada a les cures sanitàries
  • Control de processos de Neteja, Desinfecció i Esterilització
  • Vacunació i Medicina Preventiva Clínica
  • Epidemiologia Clínica
  • Qualitat i Seguretat Assistencial
  • Docència i Investigació
  • Prevenció del risc biològic ocupacional
  • Cooperació en programes de Salut Pública