Anàlisis Clínics

 

1. PRESENTACIÓ / DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT

Unitat d'Análisis Clínics

Responsable: Dr Sergio López Diéguez

Teléfon de contacte: 962 931243

email: lopez_serdie@gva.es 

Ubicació: 3ª planta

 

2. HISTÒRIA DE LA UNITAT

El laboratori d'Anàlisis Clíniques funciona des de la inauguració de l'hospital en el passat segle i s'ha anat modernitzant i adaptant a les necessitats dels seus usuaris per a facilitar la presa de decisions i col·laborar en la millora de l'eficàcia i l'eficiència en la prestació dels serveis sanitaris.

Des de l'any 2001 té implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat que es va certificar d'acord amb la norma ISO 9001:2008 l'any 2010 i es va tornar a certificar d'acord amb la norma ISO 9001:2015 l'any 2022.

 

3.PROFESSIONALS DE LA UNITAT

Recursos Humans:

 • 1 Facultatiu Especialista en Anàlisis Clíniques
 • 2 Técnics de Laboratori
 • 1 Auxiliar d'Infermeria  

 

4. OFERTA ASSISTENCIAL

L'activitat assistencial del laboratori d'Anàlisis Clíniques consisteix en la determinació in vitro de certes magnituds biològiques, per a facilitar la prevenció, diagnòstic, pronòstic i control del tractament de les patologies del pacient.

El laboratori disposa d'un catàleg de proves en el qual es descriuen les determinacions que es realitzen, els valors de referència, les unitats i el temps mitjà de resposta i es reserva el dret a modificar, ampliant o restringint les determinacions realitzades a les peticions rebudes, d'acord amb els protocols d'actuació establits.

 

La Cartera de Serveis del Laboratori d'Anàlisis Clíniques compren:

 • Cobertura assistencial a pacients ingressats i de consultes externes
 • Assessoria tècnica i labors de consultoria relacionades amb la interpretació de resultats i la utilitat de la determinació de certes magnituds biològiques.

Les Seccions en les quals es divideix el laboratori d'Anàlisis Clíniques són les següents:

 • Bioquímica
 • Bioquímica general sanguínia
 • Proteïnes
 • Enzimoinmunoanàlisis per a l'estudi d'hormones, anèmies i marcadors tumorals
 • Bioquímica general d'orina
 • Líquids Biològics
 • Hematologia
 • Hematimetria, Eritrosedimentació i Morfología cel·lular
 • Hemostasia i Coagulació
 • Transfusions (Depòsit dependent del Banc de Sang de l'Hospital Arnau de Vilanova)
 • Laboratori d'urgencies: 24 h.
 • Bioquímica
 • Bioquímica general
 • Gasometríes
 • Marcadors cardiacs
 • Orines
 • Hematologia
 • Hematimetria
 • Hemostasia i Coagulació   

 

5.ALTRES DADES A DESTACAR

Docencia I Investigació:

 • Formació d'estudiants de Grau de Química (pràctiques curriculars) per a la realització de les pràctiques d'empresa en laboratoris d'Anàlisis Clíniques.
 • Pràctiques d'extracció sanguínia a estudiants d'infermeria
 • Participació en les Sessions Clíniques del programa de formació de Medicina Interna
 • Col·laboració en Projectes d'Investigació realitzats en el centre.
 • Publicacions en Revistes Científiques i Comunicacions a Congressos

Des d'aquest enllaç pots veure la Política de qualitat del Laboratori