Comissió de Nutrició i Dietètica

 

La comissió de Nutrició i Dietètica és un organisme multidisciplinari responsable de definir els protocols d'actuació nutricional de l'hospital, vela per l'organització i funcionament del suport nutricional a través de l'alimentació, dietètica, nutrició enteral i nutrició parenteral, així com gestionar el proveïment i estoc de les fórmules nutricionals.

Dependent Jeràrquicament de la direcció d'infermeria i funcionalment de la Direcció mèdica del centre.

Entre les seues competències es troben:

  • Identificar riscos i problemes dietètic-nutricionals.
  • Assegurar el cobriment dels requeriments calòric- proteics dels pacients.
  • Col·laborar amb el servici de farmàcia en la prescripció de suport nutricional.
  • Cooperar i supervisar juntament amb el servici de logopèdia en l'elaboració de les dietes i menús personalitzades a la situació de cada malalt.
  • Realitzar educació alimentària, promoció de la salut i prevenció de malalties a través de l'elaboració de recomanacions nutricionals durant l'ingrés hospitalari i en el moment de l'alta.
  • Elaborar línies d'investigació que es van implantant com a protocols d'actuació nutricional de la unitat.